Πρόγραμμα Μαθημάτων

Δευτέρα

 • Pilates

  -

 • Power Pump

  -

 • Pilates - Online

  -

 • Pilates Stick

  -

Τρίτη

 • Hatha Yoga

  -

 • Aerial Teens

  -

 • Hatha Yoga

  -

 • Pilates Suspension

  -

 • Aerial

  -

Τετάρτη

 • Pilates

  -

 • TRX / BOSU

  -

 • Hatha Yoga

  -

 • Hatha Yoga - Online

  -

Πέμπτη

 • Pilates Stick

  -

 • Aerial Teens

  -

 • Trampoline

  -

 • Pilates

  -

 • Pilates - Online

  -

Παρασκευή

 • Hatha Yoga

  -

 • Hatha Yoga - Online

  -

 • Aerial

  -