Καθώς η σελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή, ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την περιήγηση.

Offline Classes

Our Classes

A meditative means of discovering dysfunctional perception and cognition, as well as overcoming it to release any suffering, find inner peace and salvation.
With Jessica Pena
With Jessica Pena
With Jessica Pena
With Jessica Pena
With Jessica Pena
With Jessica Pena

Subscribe to our newsletter

Get updates for new classes and new products