Καθώς η σελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή, ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την περιήγηση.

Meditation Yoga

Learn how to breath
Level
All-Levels
Date
Tuesday
Time
10:00 - 12:00

Introduction

A social network is a social structure made up of a set of social actors (such as individuals or organizations), sets of dyadic ties, and other social interactions between actors. The social network perspective provides a set of methods for analyzing the structure of whole social entities as well as a variety of theories. sets of dyadic ties, and other social interactions between actors. methods for analyzing the structure of whole social entities as well as a variety.

Modern yoga consists of a range of techniques including asanas (postures) and meditation derived from some of the philosophies, teachings and practices of the Yoga school.

Improve the quality of your mind

Some versions of modern yoga contain reworkings of the ancient spiritual tradition, and practices vary from wholly secular, for exercise and relaxation, through.

Modern yoga consists of a range of techniques including asanas (postures) and meditation derived from some of the philosophies, teachings and practices of the Yoga school.

Is this program for you?

Some versions of modern yoga contain reworkings of the ancient spiritual tradition, and practices vary from wholly secular, for exercise and relaxation, through.

Modern yoga consists of a range of techniques including asanas (postures) and meditation derived from some of the philosophies, teachings and practices of the Yoga school.

Teacher

Vivi Palla

View Profile
Scroll Up