Καθώς η σελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή, ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την περιήγηση.

Course List – Left Thumbnail

Pilates

Duration
10 week
Lecture
0
Review
(0/5)
Free
Modern postural yoga consists largely but not exclusively of the practice of asanas. There were very few standing asanas before 1900. By 2012, there were at least 19 widespread styles from Ashtanga Yoga to Viniyoga. These emphasise different aspects including aerobic exercise, precision in the asanas, and spirituality in the Haṭha yoga tradition.
User Avatar
Teacher

The Smart Flow Yoga

Duration
4 week
Lecture
0
Review
(0/5)
59.00
Modern postural yoga consists largely but not exclusively of the practice of asanas. There were very few standing asanas before 1900. By 2012, there were at least 19 widespread styles from Ashtanga Yoga to Viniyoga. These emphasise different aspects including aerobic exercise, precision in the asanas, and spirituality in the Haṭha yoga tradition.
User Avatar
Teacher

Mindfulness

Duration
9 day
Lecture
0
Review
(0/5)
47.00
Modern postural yoga consists largely but not exclusively of the practice of asanas. There were very few standing asanas before 1900. By 2012, there were at least 19 widespread styles from Ashtanga Yoga to Viniyoga. These emphasise different aspects including aerobic exercise, precision in the asanas, and spirituality in the Haṭha yoga tradition.
User Avatar
Teacher
Scroll Up