Συνδρομές

Pricelist

Group Training Pilates Reformer Private Sessions
Drop in 10€ Drop in 25€ 1 Private Session 35€
4 Group Training/μήνα 30€ 4 Sessions/μήνα 70€ 10 Private Sessions / 2 μήνες 300€
8 Group Training/μήνα 45€ 8 Sessions/μήνα 120€
12 Group Training/μήνα 55€ 12 Sessions/3 μήνες 180€
20 Group Training/μήνα 70€ 24 Sessions/3 μήνες 300€
60 Group Training/3 μήνες 180€
Σύρτε με το δάχτυλο για να ενεργοποιήσετε την κύληση του πίνακα σε κινητά και tablet.

Το group training περιλαμβάνει:

Hatha Yoga, Pilates, Aerial, Trampoline, Pilates Stick, Power Pump, Fitball, Pilates Suspension